Nieuw initiatief: Virtual Reality (VR): next step voor Radicale vernieuwing zorgonderwijs – Mieke Hollander

Serious games in de zorg voor mensen met dementie, slimme apps ter verbetering van de conditie of
digitale toepassingen waardoor mensen langer thuis kunnen wonen; het is niet meer weg te denken
uit de 21 e eeuw gezondheidszorg. Ook virtueel reality (VR) onderwijs begint terrein te winnen. Zo is
er VR onderwijs aan artsen in opleiding, anatomie lessen aan bachelor studenten, lecotoraten die
zich specifiek richten op digitale zorg en de bijhorende toepassingen.
Het mbo- en hbo-onderwijs voor zorgprofessionals wordt hier ook door geraakt. Echter VR onderwijs
specifiek voor het initieel onderwijs i.r.t. de langdurige zorg is nog beperkt. Het idee is om met een
brede coalitie van wo, mbo- en hbo-onderwijs, zorginstellingen, het LOC waardevolle zorg een viertal
VR films te maken.

Studenten van de deelnemende organisaties krijgen vervolgens les om daarna de mantelzorgers,
leden van cliëntenraden, vrijwilligers en collega’s aan de hand van hetzelfde VR onderwijs te
instrueren, informeren en in gesprek te gaan over de thema’s belicht in de VR films.
Hiermee beogen we het onderwijs nog attractieve, aanschouwelijk en belevingsgerichter te maken.
Hierdoor wordt o.i. het inlevings- en empathisch vermogen geprikkeld en vergroot.