Een financieel impuls voor Duo-wonen

https://www.st-soj.nl

Het idee van Duo wonen is een woonconcept waarin ouderen en jongeren kunnen samenwonen door woning verdubbeling. Door deze manier van samen wonen biedt het voordelen voor ouderen om zelfstandig in de eigen woning en buurt te blijven wonen. En dan tevens een jonge buur te hebben, die wat hand- en spandiensten wil verlenen.

Het Jo Visser fonds en stichting Else hebben hieraan een financiële impuls toegekend!

Wil je meer weten over Stichting Statiegeld op Jeugd, die dit concept realiseerbaar maakt, kom dan naar onze digitale omgeving waar meer over dit idee te lezen is. Maar ook over andere initiatieven en ideeën.